արարած

արարած

Dasnabedian 1995: 419

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 22,36
créature

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՐԱՐԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0339 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. κτιστός, ή, όν creatus, a, um Արարեալ, եղական. արարածական. մախլուգ. *Արարած բնութիւն. Սեբեր. ՟Է: Շ. ամ. չար.: Սարգ. ՟ա. պ. ՟Բ: *Արարած կենդանութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԱՐՈՒԱԾ — (ոյ կամ ի.) NBH 1 0340 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 11c, 12c գ. ποίημα factura Առնելն, եւ առնիլն. արարք. գործողութիւն. կազմութիւն. եւ Արարեալն գործ. Տե՛ս եւ ԱՐԱՐ, եւ ԱՐԱՐԱԾ: Ի վերացեալն ասի. *Արարուած խեցեղէն սափորոցն ʼի հողոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Nicene Creed — Icon depicting Emperor Constantine (center) and the Fathers of the First Council of Nicaea of 325 as holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381 The Nicene Creed (Latin: Symbolum Nicaenum) is the creed or profession of faith (Greek:… …   Wikipedia

 • ԱՅԲ — (ի, իւ.) NBH 1 0079 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. Անուն նախկին տառիս մերոյ ՟Ա. զոր տեսցես. ասի եւ Ա՛ՂՓ կամ ԱԼՓԱ որպէս ալֆա, ալէֆ, էլիֆ, օլաֆ *Ես եմ Այբ, եւ ես եմ Քէ . այս ինքն առաջին եւ վերջին. Յայտ. ՟Ա. 8:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԴՊԷՍ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c մ. Ա՛ՅԴՊԷՍ. Այդու օրինակաւ. ըստ այդմ օրինակի. ատանկ. ... οὔτως ita, sic *Ա՞յդպէս պատասխանի տաս քահանայապետիդ: Թէ արդարեւ այդ ա՞յդպէս իցէ: Միաբանեցին եւ հրէայքն, ասեն, այդ այդպէս է: Ո՛չ այդպէս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԱԲՈՒՆ — (ի, ից.) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date ա. ἐτεροφυής alienae vel diversae naturae Որոյ բունն կամ բնութիւնն ա՛յլ է. աննման իսկութեամբ. օտարաբուն. բուն բնութիւնը տարբեր. ... *Այլասերիցն եւ այլաբունիցն զնոյն ներգործութիւն ունել ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՅԼԱՅԼԱԾ — ( ) NBH 1 0106 Chronological Sequence: 12c ա. Նոյն ընդ վվ. (=ԱՆԱՅԼԱՅԼ, ԱՆԱՅԼԱՅԼԱԲԱՐ) *Զի թէ սոքա են արարած, եւ միանան անայլայլած. Շ. խոստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c, 12c ա. ἅκτιστος increatus Ոչ արարեալ. անստեղծ. անեղ. ինքնագոյ. չստեղծուած, չեղած. ... *Անարար բնութիւնն Աստուծոյ: Անարար բնութիւն էականին Աստուծոյ. Սեբեր. ՟Է:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՂԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: 12c մ. Անեղ օրինակաւ. ոչ գոլով արարած. *Զորդւոյ ծնունդն անեղաբար. Շ. այբուբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԻՄԱՍՏ — (ի, ից, կամ աց) NBH 1 0154 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c ա. ἅσοφος, παράφρων insipiens, demens Հեռի յիմաստութենէ. անմիտ. անխոհեմ տգէտ. իբր անբան. անխելք. ... *Մի՛ իբրեւ անիմաստք, այլ իբրեւ իմաստունք. Եփես. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՆՁՆԱԿ — ( ) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἵδιος proprius Յատուկ. մասնաւոր. առանձնական. *Ասիա առանձնակ. Խոր. ՞՞: *Զհասարակաց տէրն կոչել որպէս առանձնակ. Խոսր.: *Սոքա առանձնակ ունին որակս. իսկ չորրորդն խառն ընդ սոսա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.